Обoрудване

"Марийн Инжинеринг Технолоджи" EООД разполага със следното оборудване:

1.  Моторен кораб 414 бруто регистър тона, 56 метра дължина, товароподемност 200 тона, газене 0,8 метра при носа и 1,8 метра при кърмата. Във връзка с изпълнението на различни проекти корабът разполага с изградена работна площадка при носа, на която може да се разположи техника до 70 тона.

2. Автокран "Saturn 25" е с товароподемност 25 тона с прикачни устройства кука или грайфер, в зависимост от дейността, която ще извършва.

3. Багер "Акерман H16D" - 43 тона с дълго и късо рамо и прикачни към него: кофа или многочелюстен грайфер.

За други видове дейности "Марийн Инжинеринг Технолоджи" се ангажира да наеме или закупи оборудване, подходящо за изпълнението на поставените задачи.

 


Top