Хидротехнически съоръжения за лидери

Марийн Инжинеринг разполага с моторен кораб 414 бруто регистър тона, 56 метра дължина,
автокран "Saturn 25" , багер "Акерман H16D" - 43.
Като за всички други видове дейности дружеството се ангажира да закупи или наеме оборудване, подходящо за изпълнението на поставените задачи.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Технологично подпомагане за вашия бизнес

Услугите на „Марийн Инжинеринг Технолоджи“ са свързани с морския транспорт, морското строителство, хидротехнически и драгажни дейности, отдаване на техника под наем и други.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ДРАГАЖ

Драгажна дейност   Драгаж е вид хидротехническа дейност, която представлява изземване на земни маси от дъното на корабоплавателен канал или акватория посредством специализирана техника за засмукване и последващо натоварване на кораб за извозване до депо. В случай, че депото е в близост до мястото за драгиране, е възможно засмуканият материал да се изтласква по тръбопроводи, чрез...

Прочети повече
ПРИСТАНИЩНО (МОРСКО) СТРОИТЕЛСТВО

  Изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения: морски пристанища, речни пристанища, язовирни съоръжения, брегоукрепващи съоръжения и друга инженерна инфраструктура.   Монтаж и демонтаж на конструкции в морето (плаващи кейове, докове, буни и вълноломи):   Изграждане на вълноломи в близост до бреговете за защита от въздействието...

Прочети повече
БРЕГОВА ЗАЩИТА

Брегова защита Крайбрежната ерозия е силно повлияна от все по-променливите морета и видимите промени в морското равнище по целия свят. Несъмнено, правилното планиране и изпълнение на дейностите по защита на брега стават изключително важни за общностите, градовете и инфраструктурата по нашите брегове.   Брегоукрепване на речния и морския бряг Имаме богат опит в широк...

Прочети повече
ОСТРОВИ - УСТОЙЧИВО СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕМНА ПЛОЩ

Изграждане на изкуствени острови с различни форми и размери   Една от силните страни на Марийн Инжинеринг Технолоджи, е създаването/възстановяването на земна площ. Възстановяването създава земя за бъдещето - нови индустриални обекти, търговски и жилищни площи, пристанища, развлекателни или природни местообитания и изкуствени острови. Ние се гордеем с това, че сме фактор във...

Прочети повече
Морски транспорт и други дейности

Морски транспорт Доставка на хексаподи, скална маса и други материали и конструкции, свързани с морското строителство, с възможност за самонатоварване и разтоварване на труднодостъпни плитководни места в морето. Транспорт на техника по море до строителни обекти без пътна инфраструктура. Претоварване на товари на рейд посредством кораб с кран....

Прочети повече
Контакти
Top