За нас

„Марийн Инжинеринг Технолоджи” EООД е дружество, учредено в началото на 2015 г. в град Бургас, България.

Поддържайки най-високите стандарти за безопасност и устойчивост, ние предлагаме иновативни и конкурентни цялостни решения за нашите клиенти подпомагайки  технологично бизнеса, изпълнявайки проекти, които са ориентирани в изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения като морски и речни пристанища, брегозащитни съоръжения и друга инженерна инфраструктура.

Дружеството  притежава  специализирано плавателно средство, което поради специфичните си характеристики има възможност да оперира на дълбочина от 1,5 м, като към него могат да бъдат прикачени съответно различни други съоръжения: автокран, багер с дълги рамена и различни прикачни устройства. Благодарение на техниката с която разполагаме и техническите познания който владеем,  можем да бъдем максимално полезни за нуждите на нашите клиенти и партньори.

Ценностите, визията и цялостната концепция на Марийн Инжинеринг отразява нашия иновативен, новаторски и социално значим характер. Водени от нашата широко разпространена корпоративна философия, ние работим заедно всеки ден, за да изградим едно по-добро бъдеще.

 


Top