За нас

"Марийн Инжинеринг Технолоджи" EООД е дружество, учредено в началото на 2015 г. в град Бургас, България.

Нашата цел е да подпомогнем технологично бизнеса, изпълняващ проекти, ориентирани в изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения като морски и речни пристанища, брегозащитни съоръжения и друга инженерна инфраструктура.

Дружеството е собственик на специализирано плавателно средство, което поради специфичните си характеристики има възможност да оперира на дълбочина от 1,5 м, като към него могат да бъдат прикачени съответно различни други съоръжения: автокран, багер с дълги рамена и с различни прикачни устройства към тях.


Top