Хидротехнически съоръжения за лидери

"Марийн Инжинеринг Технолоджи" EООД разполага с  моторен кораб 414 бруто регистър тона, 56 метра дължина,

автокран "Saturn 25" ,

багер "Акерман H16D" - 43

като за други видове дейности дружеството се ангажира да закупи или наеме оборудване, подходящо за изпълнението на поставените задачи.

Технологично подпомагане за вашия бизнес

Услугите на „Марийн Инжинеринг Технолоджи“ са свързани с морския транспорт, морското строителство, хидротехнически и драгажни дейности, отдаване на техника под наем и други.

Морско строителство

1. Изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения: морски пристанища, речни пристанища, брегозащитни съоръжения и друга инженерна инфраструктура. 2. Монтаж и демонтаж на конструкции в морето 3. Монтаж и демонтаж на детайли под вода: дълбоководни зауствания, мъртви котви, и други. 4. Набиване на пилоти и шпунтове в морето.

Прочети повече
Удълбочаване на морското дъно

Удълбочаване на морското дъно от натрупани наносни материали в акваторите на пристанища, речни устия и други чрез кран с грайфер или верижен багер с дълги рамена.

Прочети повече
Морски транспорт

1. Доставка на хексаподи, скална маса и други материали и конструкции, свързани с морското строителство, с възможност за самонатоварване и разтоварване на труднодостъпни плитководни места в морето. 2. Транспорт на техника по море до строителни обекти без пътна инфраструктура 3. Претоварване на товари на рейд посредством кораб с кран.

Прочети повече
Отдаване под наем на техника

1. Отдаване под наем на моторен кораб с товароподемност 200 тона. 2. Отдаване под наем на Автокран  25 тона "Saturn 25". 3. Отдаване под наем на багер "Акерман H16D". Възможност за работа до 2 метра в морето.  

Прочети повече
Други свързани дейности

1. Подръжка на навигационни съоражения: фарове, буйове и други. 2. Изваждане на потънало имущество. 3. Сондажни дейности.

Прочети повече

Проекти

Контакти
Top