Удълбочаване на морското дъно

Удълбочаване на морското дъно от натрупани наносни материали в акваторите на пристанища, речни устия и други чрез кран с грайфер или верижен багер с дълги рамена.


Top