Други свързани дейности

1. Подръжка на навигационни съоражения: фарове, буйове и други.

2. Изваждане на потънало имущество.

3. Сондажни дейности.


Top