Морски транспорт и други дейности

Морски транспорт

  • Доставка на хексаподи, скална маса и други материали и конструкции, свързани с морското строителство, с възможност за самонатоварване и разтоварване на труднодостъпни плитководни места в морето.

  • Транспорт на техника по море до строителни обекти без пътна инфраструктура.

  • Претоварване на товари на рейд посредством кораб с кран.

 

Други свързани дейности

  • Поддръжка на навигационни съоръжения: фарове, буйове и други.

  • Изваждане на потънало имущество.

  • Сондажни дейности.

 

Отдаване под наем

  • Моторен кораб с товароподемност 200 тона.

  • Автокран  25 тона "Saturn 25".

  • Багер "Акерман H16D". 

 

* Относно всички видове дейност,  оферти  и за повече информация може да пишите на: admin@ten-bg.com


Top