Морски транспорт

1. Доставка на хексаподи, скална маса и други материали и конструкции, свързани с морското строителство, с възможност за самонатоварване и разтоварване на труднодостъпни плитководни места в морето.

2. Транспорт на техника по море до строителни обекти без пътна инфраструктура

3. Претоварване на товари на рейд посредством кораб с кран.


Top