Морско строителство

Изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения: морски пристанища, речни пристанища, язовирни съоръжения, брегоукрепващи съоръжения и друга инженерна инфраструктура.


Монтаж и демонтаж на конструкции в морето

Монтаж и демонтаж на конструкции в морето - плаващи кейове, докове, буни и вълноломи

Прочети повече
Изграждане на вълноломи

Изграждане на вълноломи в близост до бреговете за защита от въздействието както от бурите, така и от бреговото течение. Техният дизайн се влияе от ъгъла на вълновия подход и други параметри зависещи от околната среда. Строежът на вълнолома може да бъде успореден или перпендикулярен на брега, в зависимост от разположението на бреговата линия.

Прочети повече
Поставяне на шпунтови прегради

Поставяне на шпунтови прегради в море, язовири или други водни зони:  Гарантирана водоплътност – приложими в изцяло водна среда или високи нива на подпочвените води при изкопи. Шпунтовите стени поемат и предават в почвата натоварването от земен или от земен и хидростатичен натиск. В наши дни системите, които го използват, са се наложили като вариант за укрепване на...

Прочети повече
Пилотно фундиране

Пилотно фундиране Марийн Инжинеринг Технолоджи разполага с възможности, за изпълнение на пилотни фундаменти /доуфини/ със забивни стоманобетонови пилоти и укрепване на изкопи чрез забиване на стоманени профили. Процесът е напълно механизиран и е с висока надеждност и ефективност. 

Прочети повече
Заскалявки

Заскалявки Полагане на материали, като скали или пясък за подложка на подводните тръбопроводи и други, както и полагане на насипни скални материали, като основа за конструкции за да се предотврати задълбочаването на морското дъно.

Прочети повече
Монтаж и демонтаж на фендери

Монтаж и демонтаж на фендери, брониране с тетраподи и вълнообръщачи и друго оборудване на кейови стени.

Прочети повече
Top