ПРИСТАНИЩНО (МОРСКО) СТРОИТЕЛСТВО

 

Изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения:

морски пристанища, речни пристанища, язовирни съоръжения, брегоукрепващи съоръжения и друга инженерна инфраструктура.

 

Монтаж и демонтаж

на конструкции в морето (плаващи кейове, докове, буни и вълноломи):

 

Изграждане на вълноломи

в близост до бреговете за защита от въздействието както от бурите, така и от бреговото течение. Техният дизайн се влияе от ъгъла на вълновия подход и други параметри зависещи от околната среда. Строежът на вълнолома може да бъде успореден или перпендикулярен на брега, в зависимост от разположението на бреговата линия.

 

Поставяне на шпунтови прегради

в море, язовири или други водни зони: Гарантирана водоплътност – приложими в изцяло водна среда или високи нива на подпочвените води при изкопи. Шпунтовите стени поемат и предават в почвата натоварването от земен или от земен и хидростатичен натиск. В наши дни системите, които го използват, са се наложили като вариант за укрепване на строителни изкопи, почти незаменим, ако има наличие на големи количества вода. Това прави шпунтовите стени много подходящи при изпълнение на брегоукрепващи съоръжения, мостове, в хидротехническото строителство, пристанища и други.

 

Пилотно фундиране

Марийн Инжинеринг Технолоджи разполага с възможности, за изпълнение на пилотни фундаменти /доуфини/ със забивни стоманобетонови пилоти и укрепване на изкопи чрез забиване на стоманени профили. Процесът е напълно механизиран и е с висока надеждност и ефективност.

 

Заскалявки

Полагане на материали, като скали или пясък за подложка на подводните тръбопроводи и други, както и полагане на насипни скални материали, като основа за конструкции за да се предотврати задълбочаването на морското дъно.

 

Монтаж и демонтаж

на фендери, брониране с тетраподи и вълнообръщачи и друго оборудване на кейови стени.


Top