ОСТРОВИ - УСТОЙЧИВО СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕМНА ПЛОЩ

Изграждане на изкуствени острови с различни форми и размери

 

Една от силните страни на Марийн Инжинеринг Технолоджи, е създаването/възстановяването на земна площ. Възстановяването създава земя за бъдещето - нови индустриални обекти, търговски и жилищни площи, пристанища, развлекателни или природни местообитания и изкуствени острови.

Ние се гордеем с това, че сме фактор във възстановяването и създаването на нова земя и винаги извършваме това с устрем, за устойчивост при всеки един проект. Например, материалите от пристанищен драгаж, могат да бъдат използвани в мащабни проекти за възстановяване на земна площ, което несъмнено намалява негативното екологично въздействие.

Друг отрасъл, в който сме експерти е подобряване състоянието на пясък и седимент чрез компресираща техника. По този начин, се уверяваме че процесът за възстановяване на земна площ или реставриране е изпълнен устойчиво и рентабилно.

 

Разширяване на плажни ивици

 

Разширяването на плажа е процес на изпомпване на пясък върху ерозираща брегова линия, за да се разшири вече съществуващия плаж. Разширената брегова линия осигурява повишена защита от крайбрежните бури и плажната ерозия, предпазваща инфраструктурата на обекти разположени в близост или по-бреговата линия.

Пясъкът се изпомпва с помощта на съвременно оборудване за драгиране и се разпределя върху повърхността на плажа, за да се създаде или разшири вече съществуващата плажна зона.


Top