ДРАГАЖ

Драгажна дейност

 

Драгаж е вид хидротехническа дейност, която представлява изземване на земни маси от дъното на корабоплавателен канал или акватория посредством специализирана техника за засмукване и последващо натоварване на кораб за извозване до депо. В случай, че депото е в близост до мястото за драгиране, е възможно засмуканият материал да се изтласква по тръбопроводи, чрез които се пренася до мястото за депониране, както това може да бъде кесони или геотуби за брегозащита.

 

Почистване на наноси

 
  • Почистване от натрупани наноси в акваториите на пристанища - корекция на дъното, удълбочаване на пристанища с цел увеличаване на максимално газене. Същото може да бъде извършено и за скални масиви на морското дъното, като бъдат натрошени, отстранени и извозени до мястото за депониране.

 
  • Почистване на акватории, речни устия и други чрез верижен багер с кофа и дълги рамена.

 
  • Удълбочаването на доковете осигурява достатъчно свободно пространство и дава възможност на корабите да маневрират и акостират.


Top