БРЕГОВА ЗАЩИТА

Брегова защита

Крайбрежната ерозия е силно повлияна от все по-променливите морета и видимите промени в морското равнище по целия свят. Несъмнено, правилното планиране и изпълнение на дейностите по защита на брега стават изключително важни за общностите, градовете и инфраструктурата по нашите брегове.

 

Брегоукрепване на речния и морския бряг

Имаме богат опит в широк спектър от методи за защита на крайбрежието, това включва: изграждане на твърди морски защити, морски стени, диги, вълноломи, подводни валове, неподвижни кейове, както и стабилизиране на пясъчните дюни.

 

Изграждане на устойчиви крайбрежни дюни

Възстановяване на естествени или изкуствени дюни, за да се изгради защита на брега.           

Дюните осигуряват висока степен на защита срещу крайбрежни наводнения и ерозия.

  • Изграждане чрез депониране на драгиран материал на сушата, последвано от оформяне с помощта на булдозери.

  • Изграждане на нови брегозащитни съоръжения, подпомагащи да се образува по-широка пясъчна ивица, която ще предотвратява отнасянето на вече съществуващата. 

 

Изграждане с Геотуби

Голяма туба, изработена от специално конструиран текстил се пълни с пясък и се заравя, така задържа пясъка или почвата на мястото си, предотвратявайки ерозията и други щети. Такъв вид проекти за подсилване на плажа се изпълняват, за да предпазят бреговата линия от разрушителни бури и да намалят потока от неизбежната бъдеща ерозия. Едно от предимствата е, че пресъздавайки такъв вид дюни се подобрява естетиката на бреговата линия, а и се подпомага дивата природа предоставяйки естествено изглеждащо местообитание.

 

 

 


Top