Технологично подпомагане за вашия бизнес

Услугите на „Марийн Инжинеринг Технолоджи“ са свързани с морския транспорт, морското строителство, хидротехнически и драгажни дейности, отдаване на техника под наем и други.

Хидротехнически съоръжения за лидери

"Марийн Инжинеринг Технолоджи" EООД разполага с  моторен кораб 414 бруто регистър тона, 56 метра дължина,

автокран "Saturn 25" ,

багер "Акерман H16D" - 43

като за други видове дейности дружеството се ангажира да закупи или наеме оборудване, подходящо за изпълнението на поставените задачи.

Морско строителство

1. Изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения: морски пристанища, речни пристанища, брегозащитни съоръжения и друга инженерна инфраструктура. 2. Монтаж и демонтаж на конструкции в морето 3. Монтаж и демонтаж на детайли под вода: дълбоководни зауствания, мъртви котви, и други. 4. Набиване на пилоти и шпунтове в морето.

Прочети повече
Удълбочаване на морското дъно

Удълбочаване на морското дъно от натрупани наносни материали в акваторите на пристанища, речни устия и други чрез кран с грайфер или верижен багер с дълги рамена.

Прочети повече
Морски транспорт

1. Доставка на хексаподи, скална маса и други материали и конструкции, свързани с морското строителство, с възможност за самонатоварване и разтоварване на труднодостъпни плитководни места в морето. 2. Транспорт на техника по море до строителни обекти без пътна инфраструктура 3. Претоварване на товари на рейд посредством кораб с кран.

Прочети повече
Отдаване под наем на техника

1. Отдаване под наем на моторен кораб с товароподемност 200 тона. 2. Отдаване под наем на Автокран  25 тона "Saturn 25". 3. Отдаване под наем на багер "Акерман H16D". Възможност за работа до 2 метра в морето.  

Прочети повече
Други свързани дейности

1. Подръжка на навигационни съоражения: фарове, буйове и други. 2. Изваждане на потънало имущество. 3. Сондажни дейности.

Прочети повече

Проекти

Контакти
Top